NEWS
latest
Hiển thị các bài đăng có nhãn Accident insurance. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Accident insurance. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO THEO THÔNG TƯ 329


BẢO HIỂM TAI NẠN NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO THEO THÔNG TƯ 329
Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu bảo hiểm tai nạn lao động theo thông tư 329;
1. Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.
2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là một trăm (100) triệu đồng/người/vụ.
Phạm vi bảo hiểm tai nạn lao động theo thông tư 329;
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường.
Thời hạn bảo hiểm;
1. Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.
2. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường.
Phí bảo hiểm hiểm theo thông tư 329/2016;

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24

BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24
Đối tượng bảo hiểm
Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau:
Đối với cấp theo hợp đồng: từ 16 tuổi đến 65 tuổi.
Đối với cấp lẻ: là từ đủ 1 tuổi đến 65 tuổi.
Phạm vi bảo hiểm
Tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong 24/24 giờ.
Quyền lợi bảo hiểm
Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.
Tử vong: Chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm
Thương tật thân thể:
- Số tiền từ dưới 20 triệu đồng: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật
- Số tiền từ trển 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng:
* Thương tật vĩnh viễn: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật
* Thương tật tạm thời: Chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ và trợ cấp ngày nằm viện điều trị nội trú 0.1% STBH (tối đa 180 ngày/ năm). Tổng số tiền chi trả không vượt quá tỷ lệ thương tậttrong bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc
Số tiền bảo hiểm
Số tiền bảo hiểm phổ thông từ 1 triệu đến 20 triệu đồng, mở rộng lên đến 50 triệu đồng.
Phí bảo hiểm tai nạn : Vui lòng liên hệ tư vấn Email: Hiendao188@gmail.com - Hotline: 0938.248.114


BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Đối tượng bảo hiểm cho người lao động
Người tham gia bảo hiểm bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
Phạm vi bảo hiểm cho người lao động
Quy tắc bảo hiểm này sẽ bồi thường trong trường hợp tử vong, thương tật của người lao động gây ra do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp dẫn đến và phát sinh trong thời gian thuê mướn lao động của Người được bảo hiểm.
Trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, PTI chi trả 30 tháng lương hoặc nhiều hơn tùy theo lựa chon của Người được bảo hiểm;
Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn: Chi trả theo tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm (100% trường hợp tử vong).
Chi phí y tế: PTI sẽ chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo giới hạn số tiền bảo hiểm lựa chọn của Người được bảo hiểm;
Trợ cấp mất giảm thu nhâp (lương) hoặc trợ cấp ngày trong thời gian điều trị: PTI chi trả trợ cấp lương hoặc trợ cấp ngày trong thời gian nghỉ điều trị thương tật theo chỉ định của bác sĩ. Giới hạn tối đa 6 tháng lương hoặc lựa chọn của NĐBH.
Số tiền bảo hiểm cho người lao động:
30 tháng lương hoặc một số tiền cố định theo yêu cầu của Người được bảo hiểm.

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH
Đối tượng bảo hiểm
Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường học: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
Phạm vi địa lý:
Những rủi ro xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam
Phạm vi bảo hiểm:
Điều kiện A: Bảo hiểm cho trường hợp tử vong do ốm đau, bệnh tật
Điều kiện B: Bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn;
Điều kiện C: Bảo hiểm cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản;
Điều kiện D: Bảo hiểm cho trường hợp nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thai sản thương tật thân thể do tai nạn.
Số tiền bảo hiểm
- Số tiền bảo hiểm cho mỗi điều kiện bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của PTI trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm ứng với điều kiện bảo hiểm đó.
- Số tiền bảo hiểm từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho mỗi điều kiện;
Mức phí bảo hiểm và các thông tin thêm vui lòng liên hệ

BẢO HIỂM TAI NẠN MỨC TRÁCH NHIỆM CAO

BẢO HIỂM TAI NẠN MỨC TRÁCH NHIỆM CAO
Đối tượng bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao :
 Người Việt Nam hoặc người nước ngoài học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi;
Phạm vi bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao 
Những rủi ro do tai nạn làm cho người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn hay làm phát sinh các chi phí y tế cần thiết và hợp lý.
Số tiền bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao
Số tiền bảo hiểm chính từ 2,000USD đến 50,000USD
Chi phí y tế: từ 500USD đến 10,000USD.
Quyền lợi bảo hiểm tai nạn mức trách nhiệm cao 
Trường hợp tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm: PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm;
Trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: PTI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm: PTI trả tiền bảo hiểm theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.
Chi phí y tế: Chi phí thuốc men, phẫu thuật, điều trị hay sử dụng các thiết bị y tế theo yêu cầu hoặc chỉ định của bác sĩ có bằng cấp và tất cả các chi phí y tế, hộ lý, thuê phòng, và thuê xe cấp cứu, PTI bồi thường theo chi phí thực tế tối đa bằng Giới hạn trách nhiệm Chi phí Y tế ghi trong Phụ lục hoặc GCN bảo hiểm cho thời hạn bảo hiêm.
* Quyền lợi bổ sung: Trợ cấp tuần (chỉ tham gia quyền lợi chính mới được tham gia quyền lợi bổ sung): PTI chi trả số tiền trợ cấp ngày trong thời gian điều trị thương tật tạm thời theo phác đồ điều trị y tế của bác sĩ.