NEWS
latest
Hiển thị các bài đăng có nhãn Boat insurance. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Boat insurance. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

BẢO HIỂM VẬT CHẤT THÂN TÀU

BẢO HIỂM VẬT CHẤT THÂN TÀU
1.Đối tượng bảo hiểm thân tàu :
Thân vỏ tàu
Máy móc
Trang thiết bị tàu
2.Phạm vi bảo hiểm thân tàu :
Tổn thất toàn bộ hoặc bộ phận của thân tàu gây ra bởi:
Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước.
Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng.
Cháy nổ ngay trên tàu hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu.
Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý.
Mất tích.
Động đất, sụt lở, núi lửa phun.
Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh.
Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng.
Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc hư hỏng các bộ phận của máy móc, thân tàu do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra, giám định bình thường không thể phát hiện được.
Sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là Người được bảo hiểm.
Chi phí đóng góp tổn thất chung, chi phí cứu hộ

3.Loại Trừ bảo hiểm thân tàu
Tàu không đủ khả năng hoạt động và/hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định.
Hành động cố ý hoặc quá cẩu thả của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: Người đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thủy thủ.
Vi phạm lệnh cấm do nhà chức trách ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép
Do vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu bị hao mòn tự nhiên.
Tàu bị mắc cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên xuống trong lúc đang neo đậu.
Thuyền trưởng, máy trưởng hoặc thuyền viên không có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người này say rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác.
Tàu neo đậu tại cảng hoặc các vùng nước không được phép neo đậu hoặc được phép neo đậu mà không được neo, cột đúng quy định hoặc các thuyền viên được phân công trực tàu không có mặt thực hiện nghĩa vụ trực tàu tại thời điểm xảy ra sự cố..

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU
1.Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu :Trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với hành khách, hàng hóa, tài sản và tính mạng bên thứ ba, trách  nhiệm về ô nhiễm dầu, ...
2.Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu:
Chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh của chủ tàu phải chịu theo pháp luật hoặc quyết định của Tòa án gồm:
Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra.
Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá huỷ, trục vớt, di chuyển xác tàu được bảo hiểm bị đắm (nếu có).
PTI chỉ chịu trách nhiệm đối với xác tàu khi chủ tàu tuyên bố từ bỏ tàu.
Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn.
Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.
Chi phí phải bồi thường theo pháp luật đối với:
Thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu được bảo hiểm.
Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thuỷ thủ đoàn theo luật lao động trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.
Thiệt hại cầu, cảng, đê, đập, kè, cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.
Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng tài sản của người thứ ba khác (không phải là thuyền viên trên tàu, thuyền được bảo hiểm)
Mất mát, hư hỏng hàng hoá, tài sản chuyên chở trên tàu được bảo hiểm, loại trừ hư hỏng, mất mát do những hành vi ăn cắp hoặc thiết hụt tự nhiên.
Bồi thường trách nhiệm đâm va
3.Loại trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu:
Tàu không đủ khả năng hoạt động hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định
Hành động cố ý hoặc quá cẩu thả của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: người đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thủy thủ.
Vi phạm lệnh cấm do các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép.
Thuyền trưởng, máy trưởng hoặc thuyền viên không có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người này say rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác.
Tàu neo đậu tại cảng hoặc các vùng nước được phép neo đậu mà không được neo, cột đúng quy định hoặc thuyền viên trực không có mặt tại vị trí trực tại thời điểm xảy ra sự cố.
Loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.BẢO HIỂM ĐÓNG TÀU

BẢO HIỂM ĐÓNG TÀU
1.Đối tượng bảo hiểm đóng tàu :Trách nhiệm của chủ xưởng đóng tàu với bản thân con tàu và trách nhiệm với bên thứ ba trong quá trình đóng tàu 
2.Phạm vi bảo hiểm đóng tàu:
Thân tàu và máy móc tàu
Trách nhiệm đâm va
Tổn thất chung và chi phí cứu hộ 
3.Loại trừ bảo hiểm đóng tàu
Hành vi cố ý của người được bảo hiểm
Chiến tranh, đình công, bạo động
Vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh hóa, điện từ
Thiệt hại về dữ liệu phần mềm 
Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN 
1. Đối tượng bảo hiểm tai nạn thuyền viên 
Thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan, thủy thủ, người làm công trên tàu
2.Phạm vi bảo hiểm tai nạn thuyền viên 
Tính mạng, thương tật của thuyền viên gây ra:
Trong quá trình làm việc và sinh hoạt trên tàu,
Tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển.
3.Loại trừ bảo hiểm tai nạn thuyền viên 
Hành vi cố ý gây thương tích của Người được bảo hiểm
Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, ma túy, chất kích thích
Hậu quả của bệnh tật của người được bảo hiểm
Người được bảo hiểm vi phạm nội quy làm việc trên tàu, vi phạm pháp luật
Chiến tranh, đình công, bạo động