Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG GIẢI THƯỞNG - HOLE IN ONE

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG GIẢI THƯỞNG - HOLE IN ONE Bảo hiểm bồi thường giải thưởng - Hole In one - Trách nhiệm trao giải thưởng cho người trúng g...

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG GIẢI THƯỞNG - HOLE IN ONE
Bảo hiểm bồi thường giải thưởng - Hole In one - Trách nhiệm trao giải thưởng cho người trúng giải Hole in one trong 1 giải thi đấu gôn của Người được hiểm.
Phạm vi bảo hiểm - Bảo hiểm bồi thường giải thưởng - Hole In one
PTI sẽ thanh toán cho Người được bảo hiểm các nghĩa vụ phải trao giải thưởng của Người được bảo hiểm mà đã được bảo hiểm như trong hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
Các điểm loại trừ - Bảo hiểm bồi thường giải thưởng - Hole In one
Bất kỳ hành động không trung thực, gian lận, lừa đảo hoặc ác ý của Người được bảo hiểm hoặc do giám đốc, lãnh đạo, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Người được bảo hiểm thực hiện.
Việc vi phạm bất kỳ luật lệ và quy định giải đấu hoặc bất kỳ điều kiện, đảm bảo nào của Đơn bảo hiểm này của người tham gia giải đấu mà lập khiếu nại đòi giải thưởng được bảo hiểm.
Địa điểm thi đấu giải Hole in one
Tại 1 lỗ gôn mà Người được bảo hiểm chỉ định thi đấu giải Hole in one
Thời hạn bảo hiểm bồi thường giải thưởng - Hole In one
Thời gian diễn ra giải Hole in one
Ps: Khi cần thêm thông tin quý khách vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn .

Không có nhận xét nào

Latest Articles