Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH Đối tượng bảo hiểm Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường học: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thô...

BẢO HIỂM TOÀN DIỆN HỌC SINH
Đối tượng bảo hiểm
Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường học: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
Phạm vi địa lý:
Những rủi ro xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam
Phạm vi bảo hiểm:
Điều kiện A: Bảo hiểm cho trường hợp tử vong do ốm đau, bệnh tật
Điều kiện B: Bảo hiểm cho trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn;
Điều kiện C: Bảo hiểm cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản;
Điều kiện D: Bảo hiểm cho trường hợp nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thai sản thương tật thân thể do tai nạn.
Số tiền bảo hiểm
- Số tiền bảo hiểm cho mỗi điều kiện bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của PTI trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm ứng với điều kiện bảo hiểm đó.
- Số tiền bảo hiểm từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho mỗi điều kiện;
Mức phí bảo hiểm và các thông tin thêm vui lòng liên hệ

Không có nhận xét nào

Latest Articles