Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG 1.Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm công cộng : PTI sẽ bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Người được bảo ...

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG
1.Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm công cộng :
PTI sẽ bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với các trách nhiệm pháp lý phát sinh ngoài hợp đồng (thiệt hại đối với bên thứ ba) do lỗi bất cẩn hay sai sót trong quá trình thực hiện các công việc và/hoặc cáchoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm gây ra:
Thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với người thứ 3
Tổn hại bất ngờ đối với tài sản
Thiệt hại tài sản làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hoặc thu nhập.
Các chi phí kiện tụng.
Chi phí cần thiết và hợp lý để ngăn ngừa hạn chế tổn thất.
Và một số rủi ro khác.

2.Phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng:
Phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng được tính dựa vào ngành nghề kinh doanh và hạn mức trách nhiệm .Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn .


Không có nhận xét nào

Latest Articles