Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ/CÔNG CHỨNG

Đối tượng bảo hiểm -  Trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp


Đối tượng bảo hiểm - 
Trách nhiệm pháp lý do vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp


1.NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
Người được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm này bao gồm:
Người hoặc tổ chức có tên được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm;
Bất kỳ một người nào gia nhập vào tổ chức được bảo hiểm trong Thời hạn bảo hiểm với tư cách là một [Luật sư / Công chứng viên] có đủ năng lực hành nghề theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, hợp đồng này chỉ bảo hiểm cho trách nhiệm pháp lý của người đó phát sinh từ hoạt động của người này kể từ thời điểm gia nhập tổ chức của Người được bảo hiểm;
Bất kỳ người nào được người được bảo hiểm thuê để thực hiện hoặc đại diện Người được bảo hiểm thực hiện các hoạt động dịch vụ nghề nghiệp với tư cách là [Luật sư / Công chứng viên], miễn là các hoạt động này cấu thành một phần thu nhập của Người được bảo hiểm;

2.PHẠM VI BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ
Bồi thường các tổn thất mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp.
Bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của PTI
 3.CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ CHÍNH
Hành động vu khống hoặc phỉ báng;
Mất, thất lạc hồ sơ tài liệu bao gồm tài liệu viết tay, in ấn hoặc sao chép hoặc thông tin điện tử;
Hành động hoặc quên sót do ác ý, gian lận hoặc không trung thực của Người được bảo hiểm hoặc người được Người được bảo hiểm thuê;
Thương tật thân thể, chết, mất mát hoặc hư hại tài sản;
Vi phạm các quy định về sử dụng lao động của Người được bảo hiểm;
Thực hiện dịch vụ nghề nghiệp không thuộc chuyên môn hoặc trái với quy định của pháp luật;
Hiểu sai, ứng dụng sai hoặc không tuân thủ các quy định pháp luật nước ngoài;
Người được bảo hiểm không mua bảo hiểm hoặc duy trì bảo hiểm một cách thỏa đáng hoặc không ký kết các cam kết được yêu cầu;
Cung cấp tài chính, tư vấn các vấn đề tài chính hoặc cung cấp tư vấn sai về các vấn đề liên quan đến các loại thuế;
Sai phạm hoặc vi phạm liên quan đến việc quản lý sổ sách kế toán hoặc chuyển giao tài chính hoặc hành vi tham ô của nhân viên của Người được bảo hiểm;
Người được bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản;
Người được bảo hiểm đã được các Hợp đồng bảo hiểm và/ hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm khác bồi thường;
Các yêu cầu bồi thường phát sinh từ mất mát, thiệt hại, biến dạng hoặc tẩy xóa hệ thống lưu trữ dữ liệu máy tính.
Tổn thất tài chính trực tiếp, gián tiếp hoặc được xem là gây ra bởi hoặc được quy cho, hoặc phát sinh từ việc ô nhiễm không khí, nguồn nước hoặc đất;
Thiệt hại trực tiếp và gián tiếp do bị cảnh cáo, phạt;
Tổn thất hoặc trách nhiệm liên quan đến một hoạt động kinh doanh mà Người được bảo hiểm thực hiện hoặc quản lý.
Chiến tranh, xâm lược, khủng bố, hành động thù địch, nội chiến, bạo động, nổi loạn, cách mạng, đảo chính, khởi nghĩa, tịch thu, trưng thu, quốc hữu hóa, phá hủy tài sản theo lệnh của chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền;
Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo hợp đồng hoặc thỏa thuận khác;
Các khiếu nại bồi thường giữa những Người được bảo hiểm,
Các vi phạm về chứng nhận nhãn mác, bản quyền, bằng sáng chế hoặc thương hiệu, bí mật kinh doanh, tên thương mại…..
Ps: Khi cần thêm thông tin hay cần tư vấn quý khách vui lòng liên hệ Zalo/Viber/Hotline:0938248.114- Email: Hiendao188@gmail.com.


Không có nhận xét nào

Latest Articles