Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM VẬN CHUYỂN TỔNG HỢP

1.Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp  Trách nhiệm dân sự của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển và trách nhiệm đối vớ...

1.Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp 
Trách nhiệm dân sự của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển và trách nhiệm đối với bên thứ ba ngoài hợp đồng
2.Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm vận chuyển tổng hợp
Trách nhiệm của người vận chuyển với hàng hóa
Trách nhiệm của người vận chuyển với bên thứ ba.
Trách nhiệm của người vận chuyển với xe container, rơ mooc, thiết bị làm hàng
Trách nhiệm đối với cơ quan chức năng
Các phí tổn và hao phí

3.Loại trừ bảo hiểm vận chuyển tổng hợp
Vũ khí chiến tranh, chất phóng xạ, bức xạ ion
Trách nhiệm phát sinh từ hoạt động thuê tàu hoặc máy bay
Thiệt hại với hàng hóa cấm mua bán, vận chuyển
Thiệt hại liên quan đến phần mềm máy tính
Các loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm

4.Phí bảo hiểm vận chuyển tổng hợp
Phí bảo hiểm tùy thuộc vào chuyến đi và phương tiện , quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với tư vấn viên . 

Không có nhận xét nào

Latest Articles