Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN

BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN  1. Đối tượng bảo hiểm tai nạn thuyền viên  Thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan, thủy thủ, người làm công trên t...

BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN 
1. Đối tượng bảo hiểm tai nạn thuyền viên 
Thuyền trưởng, máy trưởng, sỹ quan, thủy thủ, người làm công trên tàu
2.Phạm vi bảo hiểm tai nạn thuyền viên 
Tính mạng, thương tật của thuyền viên gây ra:
Trong quá trình làm việc và sinh hoạt trên tàu,
Tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển.
3.Loại trừ bảo hiểm tai nạn thuyền viên 
Hành vi cố ý gây thương tích của Người được bảo hiểm
Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, ma túy, chất kích thích
Hậu quả của bệnh tật của người được bảo hiểm
Người được bảo hiểm vi phạm nội quy làm việc trên tàu, vi phạm pháp luật
Chiến tranh, đình công, bạo động


Không có nhận xét nào

Latest Articles