Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU 1.Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu : Trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với hành khách, hà...

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CHỦ TÀU
1.Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu :Trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với hành khách, hàng hóa, tài sản và tính mạng bên thứ ba, trách  nhiệm về ô nhiễm dầu, ...
2.Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu:
Chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh của chủ tàu phải chịu theo pháp luật hoặc quyết định của Tòa án gồm:
Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và các khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra.
Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá huỷ, trục vớt, di chuyển xác tàu được bảo hiểm bị đắm (nếu có).
PTI chỉ chịu trách nhiệm đối với xác tàu khi chủ tàu tuyên bố từ bỏ tàu.
Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn.
Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.
Chi phí phải bồi thường theo pháp luật đối với:
Thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu được bảo hiểm.
Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thuỷ thủ đoàn theo luật lao động trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.
Thiệt hại cầu, cảng, đê, đập, kè, cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.
Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng tài sản của người thứ ba khác (không phải là thuyền viên trên tàu, thuyền được bảo hiểm)
Mất mát, hư hỏng hàng hoá, tài sản chuyên chở trên tàu được bảo hiểm, loại trừ hư hỏng, mất mát do những hành vi ăn cắp hoặc thiết hụt tự nhiên.
Bồi thường trách nhiệm đâm va
3.Loại trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu:
Tàu không đủ khả năng hoạt động hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định
Hành động cố ý hoặc quá cẩu thả của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: người đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thủy thủ.
Vi phạm lệnh cấm do các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép.
Thuyền trưởng, máy trưởng hoặc thuyền viên không có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người này say rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác.
Tàu neo đậu tại cảng hoặc các vùng nước được phép neo đậu mà không được neo, cột đúng quy định hoặc thuyền viên trực không có mặt tại vị trí trực tại thời điểm xảy ra sự cố.
Loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm.Không có nhận xét nào

Latest Articles