Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN , THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN , THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT 1.Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn , thiết kế và giám sát 

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN , THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT
1.Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn , thiết kế và giám sát 


PTI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với các khiếu nại của các Bên thứ ba.
Bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba phải:
i) là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm
với sự chấp thuận của PTI; và
ii) đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm; và
iii) xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Ngườiđược bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám sát công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm];
(Chọn loại nghề nghiệp phù hợp yêu cầu của Người được bảo hiểm. Đối với các Hợp đồng bảo hiểm cấp cho cả năm, các từ trong ngoặc vuông không được sử dụng);
iv) liên quan đến hành động sơ suất, lỗi do sơ suất, quên sót được thực hiện, hoặc có thể đã được thực hiện hoặc được cho là đã được thực hiện sau ngày Quy tắc bảo hiểm này có hiệu lực.
2. Điều kiện
1. Giới hạn bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế và giám sát .
a) tổng trách nhiệm (bao gồm phí tổn và chi phí bào chữa của Người được bảo hiểm được PTI công nhận mà không tính đến tổng số vụ khiếu nại của Bên thứ ba bất lợi cho Người được bảo hiểm) của PTI sẽ không vượt quá số tiền nêu trong Phụ lục bảo hiểm, và là mức trách nhiệm gộp cho tất cả các khiếu nại của Bên thứ ba chống lại Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm. Việc có thể có nhiều Người được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này và việc có thể có nhiều người hoặc tổ chức kiện đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ không làm tăng mức trách nhiệm gộp của Quy tắc bảo hiểm;
b) bất cứ khi nào PTI thanh toán bồi thường cho Người được bảo hiểm các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đòi bồi thường từ Bên thứ ba trong phạm vi hạn mức bồi thường nêu trong Phụ lục bảo hiểm (sau khi trừ đi bất kỳ số tiền nào mà PTI đã thanh toán trước như chi phí hoặc tiền bồi thường) hoặc một số tiền thấp hơn để giải quyết các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đó thì PTI sẽ không còn trách nhiệm liên quan đến các vụ khiếu nại như vậy và sẽ (trừ trường hợp có hành động thế quyền bồi thường) từ bỏ việc thực hiện, kiểm soát, cũng như không có trách nhiệm gì
thêm đối với các khiếu nại và chi phí liên quan này.
 2. Mức miễn thường/giữ lại tự bảo hiểm
Phụ thuộc vào mức bồi thường quy định và áp dụng trong suốt thời hạn bảo hiểm, PTI sẽ chỉ có trách nhiệm đối với các phần trách nhiệm vượt quá mức miễn thường nêu trong Phụ lục bảo hiểm, bao gồm trách nhiệm đối với chi phí của người khiếu nại là bên thứ ba, các chi phí bào chữa được chấp thuận của Người được bảo hiểm.Mức miễn thường được áp dụng đối với mỗi và mọi khiếu nại của Bên thứ ba cho dù việc trả tiền bồi thường có được thực hiện hay không và không áp dụng việc cộng gộp các mức miễn thường.Người được bảo hiểm sẽ thanh toán, trong vòng 10 ngày, các phần chi phí khiếu nại vàthanh toán bồi thường thuộc mức miễn thường khi được PTI yêu cầu bằng văn bản.Tuy nhiên, dù riêng lẽ hay gộp lại, tổng số tiền mà Người được bảo hiểm thanh toán cho mỗi khiếu nại cũng không được vượt quá mức miễn thường nêu trong Phụ lục  bảo hiểm.

CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN BẾN THÀNH
Địa chỉ: Tầng 4,5 Tòa nhà số Petrolimex Gas 322 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Mobile/Zalo : 0938.248.114 - 0938.246.114
Email: Hiendao188@gmail.com Không có nhận xét nào

Latest Articles