Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM 1.Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm : Bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm bảo hiềm cho Người được bảo hiểm đối...

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
1.Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :
Bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm bảo hiềm cho Người được bảo hiểm đối với các chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những tổn thương thân thể cũng như bệnh tật của bên thứ ba, và những tổn thất đồi với tài sản của bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng, tiêu thụ và mua bán hàng hóa được bảo hiểm
2.Các loại hình bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm nón bảo hiểm
Bảo hiểm trách nhiệm xuất ăn công nghiệp
Bảo hiểm các loại sản phẩm bình nước nóng
Bảo hiểm cho các sản phẩm dân dụng khác vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn.
3.Phí bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :
Phí bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thường được tính dựa vào số lượng sản phẩm của quý khách và mức trách nhiệm trên mổi vụ bồi thường của quý khách . Khi cần thêm thông tin quý khách vui lòng liên hệ tư vấn.

Không có nhận xét nào

Latest Articles