Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CỬA HÀNG GAS .

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CỬA HÀNG GAS . Bảo hiểm cháy nổ đại lý Gas ,Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc , bảo hiểm cửa hàng Gas Công ty bảo hiểm hiểm Bưu điệ...

BẢO HIỂM CHÁY NỔ CỬA HÀNG GAS .
Bảo hiểm cháy nổ đại lý Gas ,Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc , bảo hiểm cửa hàng Gas
Công ty bảo hiểm hiểm Bưu điện  xin mang đến quý khách hàng gói bảo hiểm cho đại lý kinh Gas (bảo hiểm bắt buột) Mức chi phí chỉ từ thấp tùy theo mô hình kinh Gas của bạn .
Quyền lợi bảo hiểm: Mức trách nhiệm tối đa 100 Trđ/1 Cửa hàng Gas/1 Năm.
Bao gồm cơ sở vật chất cửa hàng và Gas – Bình chứa Gas
Phí bảo hiểm : 550.000 Đồng /1 Năm
Quy tắc bảo hiểm : Căn cứ thông tư 23/2018 của Bộ Tài chính quy định.
Thủ tục nhanh chóng, tư vấn chi tiết cụ thể theo từng đơn vị và với mức phí cạnh tranh!
Một số quy định bảo hiểm cháy nổ đối với cửa hàng gas
- Công ty bảo hiểm bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho cửa hàng gas phải là những công ty bảo hiểm được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh loại hình bảo hiểm phi nhân thọ, bao hiểm cháy nổ do bộ tài chính cấp
- Khi mua bảo hiểm cháy nổ cho cửa hàng gas thì cũng có quy định cụ thể về mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quy định khi xảy ra sự kiện cháy nổ thì bên mua bảo hiểm cần phải tự chịu trách nhiệm chi trả
- Bên mua bảo hiểm cháy nổ cửa hàng gas có thể là tổ chức, cá nhân, cơ quan hoặc quản lý các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
- Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm hỏa hoạn, cháy nổ thì công ty bảo hiểm sẽ ủy quyền và cho người đến để tiến hành giám định những thiệt hại, tổn thất do cháy nổ gas để có thể xác định được mức độ thiệt hại, tổn thất và nguyên nhân, chi phí giám định hiệt hại sẽ hoàn toàn do bên công ty bảo hiểm cháy nổ chi trả
- Đối với những trường hợp mà cả 2 bên đều không thể thống nhất được nguyên nhân, mức độ tổn thất gây ra cháy nổ gas thì trong 2 bên sẽ có quyền trưng cầu giám định độc lập. Trường hợp mà cả 2 bên không thể thống nhất với nhau về việc trưng cầu giám định viên độc lập thì 1 trong các bên sẽ có quyền yêu cầu tòa án chỉ định giám định viên và kết quả của giám định viên đó sẽ có giá trị bắt buộc đối với các bên liên quan.
Trên đây là một số quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với cửa hàng gas. Bạn hãy tham khảo và nếu chưa biết mua bảo hiểm cháy nổ cho cửa hàng Gas ở đâu vui lòng liên hệ
Tư vấn bảo hiểm cháy nổ :  0938.248.114 ( Em Hiền )

Không có nhận xét nào

Latest Articles