Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC CHO CÂY XĂNG,DẦU

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC CHO CÂY XĂNG,DẦU Giới thiệu về gói bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho cây xăng (Đại lý xăng dầu ).

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC CHO CÂY XĂNG,DẦU
Giới thiệu về gói bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho cây xăng (Đại lý xăng dầu ).
1. Đối tượng bảo hiểm : Tài sản cố định của cơ sở cây xăng bao gồm cơ sở vật chất tại địa điểm kinh doanh của cây xăng . Ví dụ như: Nhà xưởng , cơ sở xây dựng , máy móc thiết bị phục vụ mua bán xăng dầu , nhiên liệu hạng mức trung bình hằng ngày.
2. Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho cây xăng  : PTI bảo hiểm cho cửa hàng xăng dầu theo tiêu chuẩn của nghị định 23/CP/2018 Các quy tắc tuân thủ theo yêu cầu của chính phủ .
3. Số tiền tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho cây xăng: Tùy theo mức độ lớn nhỏ của cây xăng của bạn , bạn có thể chọn tài sản cho phù hợp . Số tiền bảo hiểm sẻ bao gồm giá trị cơ sở vật chất của cây xăng , máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh cây xăng và nhiên liệu .
4.Giới hạn bồi thường và mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho cây xăng.
Pti thiết kế 2 gói bảo hiểm cho cây xăng của bạn dựa trên giá trị lớn nhỏ của cây xăng của bạn . Hạn mức bồi thường tối đa 500.000.000 đồng - mức phí bảo hiểm 2.200.000 đồng/1 Năm. Hạn mức bồi thường 1.000.000.000 đồng - mức phí bảo hiểm 3.300.000đồng/1 Năm .
5.Bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 
1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:
a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.
b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.
c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.
2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:
a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).
d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.
e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.
Các vấn đề khác: Khi có thêm yêu cầu cần tư vấn quý khách vui lòng liên hệ : 0938.248.114 (Zalo/Viber) Email: Hiendao188@Gmail.com Xin cám ơn.

Không có nhận xét nào

Latest Articles