Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

CHÁY NHÀ MÁY RẠNG ĐÔNG: BẢO HIỂM CHÁY NỔ ĐANG "BẮT BUỘC" NHẦM

Cháy nhà máy rạng đông: Bảo hiểm cháy nổ đang "bắt buộc" nhầm Trong xã hội có những đối tượng được coi là nguồn nguy hiểm cao độ....


Cháy nhà máy rạng đông: Bảo hiểm cháy nổ đang "bắt buộc" nhầm

Trong xã hội có những đối tượng được coi là nguồn nguy hiểm cao độ. Ví dụ như xe ô tô khi tham gia giao thông... những đối tượng này vì thế có thể gây nguy hiểm cho mọi người trong xã hội. Để đảm bảo người bị hại đảm bảo quyền lợi, tránh tính trạng người gây thiệt hại mất khả năng chi trả: bảo hiểm Bắt Buộc ra đời

Theo đó, nhà nước quy định bắt buộc những đối tượng này phải tham gia bảo hiểm bắt buộc để đảm bảo rằng, trong trường hợp xấu nhất, người bị gây thiệt hại được đền bù

Điểm chung của các lọai hình bảo hiểm này là bảo hiểm trách nhiệm: trách nhiệm dân sự ô tô; trách nghiệm nghề nghiệp bác sĩ, trách nhiệm công cộng.....

Riêng đối với các nhà máy, toà nhà...(theo danh mục của nhà nước) không hiểu sao lại Bắt Buộc mua bảo hiểm cháy nổ ??? Các đối tượng này đáng ra phải mua bảo hiểm Trách Nhiệm Công Cộng để đảm bảo rằng những người, tài sản bị ảnh hưởng bởi vụ cháy sẽ được bồi thường. Trường hợp xấu nhất là doanh nghiệp phá sản vì vụ cháy thì ai đền bù cho bên thứ 3 ??? Hình như khi quy định bắt buộc cho loại hình này, bộ tài chính hình như "bắt buộc nhầm"

Em  Dương

Note: Bài viết này là ý kiến kiến chủ quan cá nhân , dĩ nhiên có thể sai sót trong một số trường hợp  nên chỉ mang tính chất tham khảo rất mong được sự đóng gớp của các bạn , xin cảm ơn

Không có nhận xét nào

Latest Articles