Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

PHÍ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ XE Ô TÔ 5 CHỔ KHÔNG KINH DOANH

 PHÍ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ XE Ô TÔ 5 CHỔ KHÔNG KINH DOANH Phạm vi bảo hiểm :Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản...


 PHÍ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ XE Ô TÔ 5 CHỔ KHÔNG KINH DOANH
Phạm vi bảo hiểm :Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
Quyền lợi bảo hiểm
Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật)   gây ra là 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

 

Không có nhận xét nào

Latest Articles