Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC 2022

  Ngày 08/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ ngày 23/02/2018 củ...

 


Ngày 08/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ ngày 23/02/2018 của chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (BH CNBB). Nghị định có hiệu lực từ ngày 23/12/2021.
Quyền lợi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 97/2021/NĐ-CP không thay đổi so với các Nghị định trước .

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 được ban hành sẽ tạo ra những tác động tích cực, cụ thể:
- Thứ nhất, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch cho DNBH và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trong việc thực hiện BHCNBB. Theo đó, tỷ lệ phí bảo hiểm được sửa đổi phù hợp với danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.
- Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Công an có thẩm quyền trong công tác kiểm tra việc thực hiện mua BHCNBB của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Theo đó, bổ sung quy định về việc doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phải cấp Giấy chứng nhận BHCNBB.
- Thứ ba, đáp ứng xu thế của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, tạo điều kiện thuận lợi cho DNBH và bên mua bảo hiểm thực hiện thông qua quy định về cấp Giấy chứng nhận BHCNBB điện tử.
- Thứ tư, tăng nguồn lực đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC) để phù hợp với nhu cầu thực tiễn của hoạt động phòng cháy, chữa cháy, hỗ trợ cơ quan phòng cháy chữa cháy đủ năng lực giải quyết các sự cố cháy nổ.
- Thứ năm, nâng cao trách nhiệm của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và trách nhiệm của Bộ Công an trong việc xác định hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp để bên mua bảo hiểm chủ động trong việc xác định mức phí bảo hiểm, tạo sự thống nhất về cách hiểu, đảm bảo sự tương đồng về mức phí bảo hiểm giữa các hợp đồng bảo hiểm, tránh tranh chấp trong quá trình triển khai BHCNBB.

Quý khách có thể xem chi tiết trọn bộ file pdf Nghị định số 97/2021/NĐ-CP có thể tải về tại đây

Không có nhận xét nào

Latest Articles