NEWS
latest
Hiển thị các bài đăng có nhãn Liability insurance. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Liability insurance. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG
1.Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm công cộng :
PTI sẽ bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với các trách nhiệm pháp lý phát sinh ngoài hợp đồng (thiệt hại đối với bên thứ ba) do lỗi bất cẩn hay sai sót trong quá trình thực hiện các công việc và/hoặc cáchoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm gây ra:
Thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với người thứ 3
Tổn hại bất ngờ đối với tài sản
Thiệt hại tài sản làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hoặc thu nhập.
Các chi phí kiện tụng.
Chi phí cần thiết và hợp lý để ngăn ngừa hạn chế tổn thất.
Và một số rủi ro khác.

2.Phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng:
Phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng được tính dựa vào ngành nghề kinh doanh và hạn mức trách nhiệm .Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn .


BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG/LẮP ĐẶT

 

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG/LẮP ĐẶT

1. Đối tượng bảo hiểm rủi ro xây dựng/lắp đặt

 
Tất cả các công trình dân dụng, công trình công nghiệp.... có sử dụng cement và bê  tông:
Nhà ở, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc, nhà hát, rạp chiếu phim, các công trình văn hoá khác...
Nhà máy, xí nghiệp.
Đường sá (cả đường sắt, bộ) và sân bay.
Cầu cống, đê đập, công trình cấp thoát nước, kênh đào, cảng ..
Quá trình lắp đặt và chạy thử các loại:
Máy móc, thiết bị, và các cấu trúc ví dụ như: Tuabin, máy phát, nồi hơi nước, máy nén, động cơ đốt trong, động cơ điện, máy biến thế, máy chỉnh lưu, thiết bị đảo mạch.
Máy công cụ, máy bơm, thang máy, cần cẩu, băng truyền, đường cáp treo.
Máy in, máy sản xuất giấy, máy dệt, đường dây điện cao thế, đường ống dẫn, hội trường, bể chứa, thùng chứa, cầu thép.
Các nhà máy công nghiệp (Nhà máy điện, nhà máy luyện gang thép, nhà máy hoá chất, lũ cao, nhà máy giấy, nhà máy dệt cũng như các xí nghiệp khác sản xuất hàng tiêu dùng.)

2. Phạm vi bảo hiểm rủi ro xây dựng/lắp đặt
Cháy, nổ và tổn thất do tiến hành các biện pháp chữa cháy,
Sét đánh,
Bị các phương tiện giao thông hay máy bay đâm vào,
Lũ, lụt, mưa gió, tuyết lở,
Động đất, núi lửa phun, sống thần,
Đất đá sụt lở,
Trộm, cắp,
Thiếu kinh nghiệm, sơ suất, hành động ác ý hay cố tình nhầm lẫn của con người - nhưng không phải là NĐBH hay đại diện của họ.

Mọi Ý kiến đóng gớp yêu cầu tư vấn quý khách vui lòng liên hệ: Email:Hiendao188@gmail.com - Zalo/Viber/Hotline: 0938.248.114 
BẢO HIỂM MÁY MÓC THIẾT BỊ CHỦ THẦU

BẢO HIỂM MÁY MÓC THIẾT BỊ CHỦ THẦU
1.Phạm vi bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu
Bảo hiểm cho các máy móc thiết bị bị hư hại, tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ như đề cập ở Quy tắc bảo hiểm. Một số rủi ro chính được bảo hiểm như: thiên tai, cháy nổ, lật đổ, đâm va … trong phạm vi công trường thi công.
2.Đối tượng bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu
Máy móc và trang thiết bị xây dựng/lắp đặt thuộc quyền sở hữu của chủ thầu hay do chủ thầu thuê mướn như: máy ủi, máy xúc, máy nghiền, xe lu, cần cẩu, thiết bị cần trục, thiết bị nâng, máy đóng cọc, máy đầm…
3.Phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu .
Phí bảo hiểm được tính theo một tỷ lệ % trên số tiền bảo hiểm (giá trị máy móc). Căn cứ vào đặc điểm, tính chất của từng máy móc, địa điểm bảo hiểm cụ thể mà có những tỷ lệ phí áp dụng khác nhau.


BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN , THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT

 BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN , THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT
1.Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn , thiết kế và giám sát 
PTI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với các khiếu nại của các Bên thứ ba.
Bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba phải:
i) là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm
với sự chấp thuận của PTI; và
ii) đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm; và
iii) xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Ngườiđược bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám sát công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm];
(Chọn loại nghề nghiệp phù hợp yêu cầu của Người được bảo hiểm. Đối với các Hợp đồng bảo hiểm cấp cho cả năm, các từ trong ngoặc vuông không được sử dụng);
iv) liên quan đến hành động sơ suất, lỗi do sơ suất, quên sót được thực hiện, hoặc có thể đã được thực hiện hoặc được cho là đã được thực hiện sau ngày Quy tắc bảo hiểm này có hiệu lực.
2. Điều kiện
1. Giới hạn bồi thường bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế và giám sát .
a) tổng trách nhiệm (bao gồm phí tổn và chi phí bào chữa của Người được bảo hiểm được PTI công nhận mà không tính đến tổng số vụ khiếu nại của Bên thứ ba bất lợi cho Người được bảo hiểm) của PTI sẽ không vượt quá số tiền nêu trong Phụ lục bảo hiểm, và là mức trách nhiệm gộp cho tất cả các khiếu nại của Bên thứ ba chống lại Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm. Việc có thể có nhiều Người được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này và việc có thể có nhiều người hoặc tổ chức kiện đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ không làm tăng mức trách nhiệm gộp của Quy tắc bảo hiểm;
b) bất cứ khi nào PTI thanh toán bồi thường cho Người được bảo hiểm các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đòi bồi thường từ Bên thứ ba trong phạm vi hạn mức bồi thường nêu trong Phụ lục bảo hiểm (sau khi trừ đi bất kỳ số tiền nào mà PTI đã thanh toán trước như chi phí hoặc tiền bồi thường) hoặc một số tiền thấp hơn để giải quyết các khiếu nại hoặc một loạt các khiếu nại đó thì PTI sẽ không còn trách nhiệm liên quan đến các vụ khiếu nại như vậy và sẽ (trừ trường hợp có hành động thế quyền bồi thường) từ bỏ việc thực hiện, kiểm soát, cũng như không có trách nhiệm gì
thêm đối với các khiếu nại và chi phí liên quan này.
 2. Mức miễn thường/giữ lại tự bảo hiểm
Phụ thuộc vào mức bồi thường quy định và áp dụng trong suốt thời hạn bảo hiểm, PTI sẽ chỉ có trách nhiệm đối với các phần trách nhiệm vượt quá mức miễn thường nêu trong Phụ lục bảo hiểm, bao gồm trách nhiệm đối với chi phí của người khiếu nại là bên thứ ba, các chi phí bào chữa được chấp thuận của Người được bảo hiểm.Mức miễn thường được áp dụng đối với mỗi và mọi khiếu nại của Bên thứ ba cho dù việc trả tiền bồi thường có được thực hiện hay không và không áp dụng việc cộng gộp các mức miễn thường.Người được bảo hiểm sẽ thanh toán, trong vòng 10 ngày, các phần chi phí khiếu nại vàthanh toán bồi thường thuộc mức miễn thường khi được PTI yêu cầu bằng văn bản.Tuy nhiên, dù riêng lẽ hay gộp lại, tổng số tiền mà Người được bảo hiểm thanh toán cho mỗi khiếu nại cũng không được vượt quá mức miễn thường nêu trong Phụ lục  bảo hiểm.BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
1.Quyền lợi bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :
Bảo hiểm Trách nhiệm Sản phẩm bảo hiềm cho Người được bảo hiểm đối với các chi phí mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải trả cho những tổn thương thân thể cũng như bệnh tật của bên thứ ba, và những tổn thất đồi với tài sản của bên thứ ba phát sinh từ việc sử dụng, tiêu thụ và mua bán hàng hóa được bảo hiểm
2.Các loại hình bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm nón bảo hiểm
Bảo hiểm trách nhiệm xuất ăn công nghiệp
Bảo hiểm các loại sản phẩm bình nước nóng
Bảo hiểm cho các sản phẩm dân dụng khác vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn.
3.Phí bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm :
Phí bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm thường được tính dựa vào số lượng sản phẩm của quý khách và mức trách nhiệm trên mổi vụ bồi thường của quý khách . Khi cần thêm thông tin quý khách vui lòng liên hệ tư vấn.