Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN .

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN . 1. Đối tượng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ; Là tài sản của các cá nhân, tập thể nhưng không bao gồm: : Tiền( ti...

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO TÀI SẢN .
1.Đối tượng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ;
Là tài sản của các cá nhân, tập thể nhưng không bao gồm: : Tiền( tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi, trừ khi những tài sản này được PTI chấp thuận bằng văn bản.
2.Phạm vi bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ;
Là các rủi ro tài sản do người được bảo hiểm sử dụng tại địa điểm được bảo hiểm cho mục đích công việc của họ hoặc bộ phận tài sản đó bị tổn thất, phá huỷ hay tổn hại do bất kỳ nguyên nhân nào gây ra, ngoài các nguyên nhân bị loại trừ, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực bảo hiểm hoặc bất kỳ thời gian nào tiếp theo mà người được bảo hiểm đă nộp phí theo yêu cầu của PTI cho việc tái tục đơn bảo hiểm này.
3.Phí bảo hiểm mọi rủi ro tài sản;
Phí bảo hiểm mọi rủi ro tài sản được tính dựa vào danh mục tài sản khi tham gia bảo hiểm . Khi cần bảo hiểm mọi rủi ro tài sản quý khách cần chuẩn bị bảng danh mục tài sản cần bảo hiểm . Công ty bảo hiểm xe dựa vào danh mục tài sản của quý khách để tính phí bảo hiểm .
Khi cần thêm thông thông tin quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thêm .

Không có nhận xét nào

Latest Articles